HCC in  ASSEN.

De Locatie is wijkcentrum "De Schulp" Buizerdstraat 10 9404 BB Assen.

Aanvang 14.00 uur.

 De eerstkomende bijeenkomst is op donderdag  9 mei 2019

Het onderwerp is:

Het onderwerp is:

ALLES OVER LIBRE OFFICE