Ook na de Corona crisis organiseren we  regelmatig Video-bijeenkomsten met presentaties en workshops, die te maken hebben met de zich uitbreidende digitale wereld.

We behandelen diverse onderwerpen over computers, tablets, smartphones en de daarbij behorende software en apps.

Veiligheid en beveiliging van de apparatuur en de software komen regelmatig aan de orde.

Ook gaan we speciale interesses via een video-bijeenkomst in kleine groepjes opstarten